Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ήταν ο Μάο Τσε Τουνγκ...

[...]
Εικόνα