Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μόρ(ι)α νεοδημοκρατική...

[...]
Εικόνα