Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Χωρίς πραξικόπημα...

[...]
Εικόνα