Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Κοινωνική (και διεθνιστική) αφασία...

[...]
Εικόνα