Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Med7 και NATO, το ίδιο συνδικάτο!

[...]
Εικόνα