Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Κατηγορούμενος μετά τον θάνατό του!

[...]
Εικόνα