Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το εμβόλιο ως όπλο κατοχής...

[...]
Εικόνα