Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τόσα χρόνια για τί μαθαίναμε γράμματα;

[...]
Εικόνα