Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Έδωσε μάχες για εμάς...

[...]
Εικόνα