Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Είχε τη δική του ιστορία...

[...]
Εικόνα