Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πίσω στο 1982 ο κόσμος της εργασίας...

[...]
Εικόνα