Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τί ομορφιά, τί φως...

[...]
Εικόνα