Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Γιατί μας ενοχλεί ο Φρόυντ...

[...]
Εικόνα