Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Όχι μετά, τώρα να λογαριαστούμε!

[...]
Εικόνα