Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο ιός της νεοφιλελεύθερης ζωής...

[...]
Εικόνα