Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Γράμματα χάνετε, κορόνα κερδίζω...

[...]
Εικόνα