Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

«Θάματα» και πράγματα...

[...]
Εικόνα