Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τα πράγματα με τ’ όνομά τους...

[...]
Εικόνα