Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η Άννα και οι 700 καταλήψεις...

[...]
Εικόνα