Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τινάζοντας στον αέρα το Ασφαλιστικό...

[...]
Εικόνα