Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Καθόλου ...λόγου χάρη!

[...]
Εικόνα