Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η τάξη της κυρίας Μάνδρου...

[...]
Εικόνα