Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πώς εξαντλείς τα χημικά...

[...]
Εικόνα