Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η «χρυσή» κολυμβήθρα...

[...]
Εικόνα