Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Άρνηση, το πρώτο στάδιο...

[...]
Εικόνα