Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας...

[...]
Εικόνα