Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η μάχη της Ηλεκτρικής...

[...]
Εικόνα