Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πού στοχεύει ο Ερντογάν...

[...]
Εικόνα