Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ...

[...]
Εικόνα