Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Στον βάλτο του Καρά Τεπέ...

[...]
Εικόνα