Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Αλέκος Τσουκόπουλος

[...]
Εικόνα