Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Οι «εργοδότες» των 200 ευρώ...

[...]
Εικόνα