Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Επόμενο επίπεδο, μηδέν...

[...]
Εικόνα