Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το «Αίνιγμα» των Βρυξελλών...

[...]
Εικόνα