Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο...

[...]
Εικόνα