Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Της ζητάει εξηγήσεις...

[...]
Εικόνα