Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Οι επίγονοι του κόκκινου Αβραάμ...

[...]
Εικόνα