Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το θανατηφόρο όπιο*...

[...]
Εικόνα