Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μμμ! Κανείς δεν μιλάει γι’ αυτά...

[...]
Εικόνα