Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Αφιερωμένο εξαιρετικά...

[...]
Εικόνα