Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Λεωφορείο το μίσος...

[...]
Εικόνα