Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Δίχως στέγη, δίχως νόμο...

[...]
Εικόνα