Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τί πρέπει να θυμόμαστε σήμερα...

[...]
Εικόνα