Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μαύρισαν την ψυχή μας...

[...]
Εικόνα