Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Αλληλοεισαγγελείς...

[...]
Εικόνα