Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Παρουσία του «εισαγγελέως»...

[...]
Εικόνα