Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης...

[...]
Εικόνα