Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μια δύσκολη κοινωνική εξίσωση...

[...]
Εικόνα