Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μ’ ένα λουλούδι...

[...]
Εικόνα