Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το αντισηπτικό του θεού...

[...]
Εικόνα